Buddha FM Websites:

TuneIn

အလြယ္ကူဆံုး ေရဒီယို နားဆင္ရန္ ႏွင့္ တီဗြီ ၾကည့္ရန္ Buddha FM Toolbar

http://buddhafm.ourtoolbar.com/

Installs in Seconds, Includes Uninstaller

အင္တာနက္မလိုပဲ ဖုန္းေခၚ၍ နားေထာင္နုိင္သည္


AudioNow

Buddha FM ကို အင္တာနက္မလိုပဲ ဖုန္းၿဖင့္ေခၚဆို၍နားေထာင္ႏိုင္သည္။


US ကေနနားေထာင္မည္ဆုိလွ်င္ 712 432 7003 ဖုန္းေခၚဆိုပါ။


US အၿပင္ဘက္ေန နားေထာင္မည္ဆိုလွ်င္ +1 712 432 7003 ၿဖင့္ေခၚဆိုပါ။
Read More....

Buddha FM ကို Device အားလံုးၿဖင့္ နားေထာင္နုိင္သည္

Buddha FM Radio ကို Android Phone အားလံုး နီးပါးနဲ႔ နားေထာင္လို႔ ရပါတယ္။ Google မွာ Buddha FM Radio လို႔ ရိုက္ထည့္လိုက္ပါ။ အဲ့ဒီမွာ "Buddha FM Radio--Listen Online Tunein" စာသားေတြ႔လိမ့္မယ္။ ကလစ္လုပ္ၿပီး Install လုပ္လုိက္ပါ။ တိုက္ရိုက္လိပ္စာကေတာ့ http://tunein.com/radio/Buddha-FM-Radio-s206211/ ။ အဲ့ဒီမွာ Install လုပ္ၿပီး နားေထာင္နုိင္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ Android Phone ေတြမွာ WMA support မလုပ္ယင္၊ ဖိုင္အားလုံးကို support လုပ္တဲ့ဟာ လမ္းညႊန္လုိက္မယ္။ ရွာေနရမွာစိုးလို႔။ ေဟာ့ဒီမွာ
https://play.google.com/store/apps/details... ။ Install လိုက္ပါ။ ၾကိဳက္တာဖြင့္/ၾကည့္ အကုန္ရတယ္။ ဘာ App မွသီးသန္႔လုပ္စရာမလုိေတာ့ပါ။
Loading...

Buddha FM Soundclould Live

Station Name:
Station Genre:
Current Listeners:
Bitrate:
Now Playing:
Recently Played:

ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔

Thursday, January 28, 2010

တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ ဘုရားရွင္တိုင္း တပည့္သားတို႔အား ၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုေန႔ကို ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ ...
- အရွင္သာရိပုတၱရာ ရဟႏၱာျဖစ္ေသာေန႔၊
- အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္ ဧတဒဂ္ရေသာေန႔၊
- အဂၤါေလးရပ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းပရိသတ္တို႔ အလိုအေလ်ာက္ စုေ၀းမိေသာေန႔၊
- ဘုရားရွင္တုိင္း ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ ျပေတာ္မူေသာေန႔ ... တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆံုးအမ ၾသ၀ါဒါႏွင့္ ပညတ္ေတာ္မူေသာ သိကၡာပုဒ္မ်ားကို ပါတိေမာက္ဟုေခၚပါသည္။ ပါတိေမာက္တြင္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ႏွင့္ အာဏာပါတိေမာက္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို ဘုရားရွင္တို႔သာ ျပခြင့္ရွိသည္၊ တပည့္သာ၀ကတို႔ ျပခြင့္မရွိပါ။ ဘုရားတဆူႏွင့္တဆူ ၾသ၀ါဒေပးပံု ကြဲျပားျခားနားမႈ မရွိ၊ ျပေတာ္မူသည့္ အခ်ိန္ကာလသာ ကြဲျပားသည္။ ဥပမာ ...

၁) ၀ိပႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ ၇-ႏွစ္လွ်င္တႀကိမ္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူသည္။ တႀကိမ္ျပလွ်င္ ၾသ၀ါဒ ၇-ႏွစ္ ၾကာ တည္တံ့သည္။
၂) သိခီႏွင့္ ေ၀ႆဘူျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ၆-ႏွစ္လွ်င္တႀကိမ္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူသည္။ တႀကိမ္ျပလွ်င္ ၾသ၀ါဒ ၆-ႏွစ္ၾကာ တည္တံ့သည္။
၃) ကကုသန္ႏွင့္ ေကာဏာဂုမ္ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ၁-ႏွစ္လွ်င္ တႀကိမ္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူသည္။ တႀကိမ္ျပလွ်င္ ၾသ၀ါဒ ၁-ႏွစ္ၾကာ တည္တံ့သည္။
၄) ကႆပျမတ္စြာဘုရားသည္ ၆-လလွ်င္တႀကိမ္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူသည္။ တႀကိမ္ျပလွ်င္ ၾသ၀ါဒ ၆-လၾကာတည္တံ့သည္။

သက္တမ္းရွည္ေသာ ဘုရားတို႔မွာ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို သာသနာေခတ္ဆံုးတိုင္ ျပေတာ္မူၾကသည္။ သက္တမ္းတိုေသာ ဘုရားရွင္တို႔မွာ ပထမေဗာဓိ ေခၚေသာ ၀ါေတာ္ ၂၀ အတြင္း၌သာ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူေလ့ရွိပါသည္။ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ ပညတ္ခ်ိန္မွစ၍ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မမူဘဲ အာဏာပါတိေမာက္ကိုသာ ျပေစေတာ္မူပါသည္။

ဘုရားရွင္တို႔သည္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို ...
- တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ ၾကံဳႀကိဳက္ျခင္း၊
- ဧဟိဘိကၡဳရဟန္းခ်ည္းသာျဖစ္ျခင္း၊
- ဆဠာဘိည ပဋိသမၻိဒါ ပတၱ ရဟႏၲာခ်ည္းျဖစ္ျခင္း၊
- မည္သူမွ် မပင့္ဖိတ္ဘဲ စုေ၀းမိျခင္း ...
ဤ အဂၤါ ေလးခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုမွ ျပျမဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤါေလးရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ကႆပညီေနာင္ ရွင္တေထာင္၊ အရွင္သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္ႏွင့္ တပည့္ ၂၅၀၊ စုစုေပါင္း ရဟႏၲာ ၁၂၅၂ ပါးတို႔အား ဂါထာသံုးပုဒ္ျဖင့္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူပါသည္။ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ဂါထာသည္ သီလ, သမာဓိ, ပညာကို ေဟာၾကားထား၍ ပိဋကတ္သံုးပံု၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္တရားဟု ေခၚပါသည္။ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ဂါထာအတိုင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံပါက ကိုယ္, ႏႈတ္, စိတ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာၿပီး အို, နာ, ေသ လြတ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
***
ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ ပါဠိ -ျမန္မာ

(၁)
ခႏၱီ ပရမံ တေပါတိ တိကၡာ၊ နိဗၺာနံ ပရမံ ၀ဒႏၱိ ဗုဒၶါ၊

န ဟိ ပဗၺဇိေတာ ပရူပဃာတီ၊ န သမေဏာ ေဟာတိ ပရံ ၀ိေဟဌယေႏၱာ

လြန္စြာ ခ်ဳပ္တည္းမႈဟူေသာ သည္းခံျခင္းသည္ အလြန္ျမတ္ေသာ အက်င့္ေပတည္း။
နိဗၺာန္တရားကို အျမတ္ဆံုးဟူ၍ ဘုရားရွင္တို႔ ေဟာေတာ္မူကုန္၏။
သူတပါးကို သတ္ေသာသူသည္ စိတ္အညစ္အေၾကးကို ႏွင္ထုတ္သူမဟုတ္။
သူတပါးကို ညွဥ္းဆဲေသာသူသည္ မေကာင္းမႈတို႔ကို ၿငိမ္းေစသူမဟုတ္။

(၂)
သဗၺပါပႆ အကရဏံ၊ ကုသလႆ ဥပသမၸဒါ၊

သစိတၱ ပရိေယာဒပနံ၊ ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ။

မေကာင္းမႈ ဟူသမွ်ကို မျပဳလုပ္ရာ။
ေကာင္းမႈဟူသမွ်ကို ျပည့္စံုေစရာ၏။
မိမိစိတ္ကို သန္႔ရွင္း ျဖဴစင္ေစရာ၏။
ဤသည္ကား ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ေပတည္း။

(၃)
အႏူပ ၀ါေဒါ အႏူပ ဃာေတာ၊ ပါတိေမာေကၡစ သံ၀ေရာ။

မတၱညဳတာစ ဘတၱသမၼိ ံ၊ ပႏၱဥၥ သယနာ သနံ၊
အဓိစိေတၱစ အာေယာေဂါ၊ ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ။ .. ။

သူတပါးကို မစြပ္စြဲ မျပစ္မွားရာ။
သူတပါးကို မညွဥ္းဆဲ မႏွိပ္စက္ရာ။
ျမတ္ေသာသီလ၌ ေစာင့္စည္း လံုျခံဳရာ၏။
စားသံုးဖြယ္၌ ပမာဏကို သိရာ၏။
အစြန္အဖ်ား ေက်ာင္းအိပ္ရာ၌ ေနရာ၏။
ထူးျမတ္ေသာစိတ္၌ လြန္စြာ အားထုတ္ရာ၏။
ဤသည္ကား ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ေပတည္း။
***

OVĀDA PĀTIMOKKHA


(1)
KHANTI PARAMAM TAPO TI TIKKHĀ,

NIBBANAM PARAMAM VADANTI BUDDHA;
NA HI PABBA JITO PARUPAGHATI,
NA SAMANO HOTI PARAM VIHETHAYANTO.

Forbearing patience is the highest moral practice,
“Nibbana is Supreme” say the Buddhas.
A bhikkhu does not harm others;
One who harms others is not a bhikkhu.

(2)
SABBAPAPASSA AKARANAM,

KHUSALASSA UPSASAMPADA;
SACITTA PARIYODAPANAM,
ETAM BUDDHANA SASANAM.

Not to do evil,
To cultivate merit,
To purity one’s mind,
This is the Teaching of the Buddhas.

(3)
ANUPAVADO ANUPAGHATO,

PATIMOKKHE CA SAMVARO;
MAT TANNUTA CA BHATTASMIM,
PANTANCA SAYANASANAM,
ADHICITTE CA AYOGO,
ETAM BUDDHANA SASANAM.

Not to revile, not to do any harm,
To practise restraint in the Fundamental Precepts,
To be moderate in taking food,
To dwell in a secluded place, intent on higher thoughts,
This is the Teaching of the Buddhas.
***
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဆာင္ပုဒ္


မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ စင္ေအာင္ စိတ္ကိုထား။
ဗုဒၶတိုင္းသာ၊ မိ္န္႔ခဲ့တာ၊ သံုးျဖာ၍စကား။
ခႏၱီမူလ၊ မာန္ကိုခ်၊ ေဒါသကိုပယ္၊ ေမတၱာလြယ္။ … ။
***

(တပို႔တြဲလျပည့္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔မွာ ဘုရားရွင္တို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ ေဒသနာေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပြါးမ်ား အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ ယူႏိုင္ၾကပါေစ)

ရည္ညႊန္း။ ။
(၁) အခါေတာ္ေန႔မ်ား (ဆရာေတာ္ မာဂဓီသာစည္)

(၂) ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ ေက်ာက္စာေတာ္ (ဗိုလ္တေထာင္ေစတီေတာ္)